EDUKACIJE ZA DECU

DOBRO DOŠLI !!

Fit Element se bavi tehnikama za pravilniji rast i razvoj dece. Faze rasta i razvoja su značajne, jer u tom periodu su promene najintenzivnije. Navike koje se usvajaju u tom peridodu mogu da utiču na posturalne deformitete. Prevencija je najosnovnija mera. Zdrave navike i ponašanja se uče. 

Edukacije su osnova za sprečavanje POSTURALNIH DEFORMITETA kod dece. Usvajanje navika o pravilnom izvodjenju dnevnih aktivnosti, posturalnih vežbi i korišćenja ergonomskog nameštaja. Kineziterapijski programi kod otklanjanja deformiteta tela imaju značajnije bolje rezultate kod promena navika u svakodnevnim aktivnostima. Više o kineziterapijskim tretmanima možete promaći http://www.zdravaledjakinezi.in.rs

Za sve informacije o prevenciji i kineziterapiji kod dece možete da nam se obratite na mail : zdravaledjakinezi@gmail.com 

ONLINE EDUKACIJE I PRIRUČNICI ZA DECU

PRAVILNO IZVODJENJE DNEVNIH AKTIVNOSTI

I VAŠE DETE MOŽE DA IMA ZDRAVE NAVIKE….

Edukacija je namenjena roditeljima, vaspitačima, nastavnicima… Jasne smernice u značaju pravilnog izvodjenja dnevnih aktivnosti i  jačanja posturalne muskulature. Cilj je sprečavanje nastanka POSTURALNIH DEFORMITETA kod dece školskog uzrasta. 

Pravilan rast i razvoj podrazumevaju usvajanje zdravih navika u svakodnevnom životu. Ovom edukacijom su obuhvaćene sve značajne činjenice u prepoznavanju, sprečavanju i otklanjanju mogućnosti nastanka deformiteta tela kod dece. 

Posetite sledeći link za više inofrmacija i prijavu za edukaciju :

PRIRUČNIK ZA DECU
PRIRUČNIK ZA DECU

PRIRUČNIK je prilagodjen dečijem uzrastu. Aktivnosti koje se obavljaju svakodnevno su prilagodje sa odgovarajućim fotografijama, da i deca koja nisu savladala čitanje mogu da se prilagode sadržaju.

Važno je da se pravilno izvode svakodnevne aktivnosti u fazama rasta i razvoja. Na taj način se sprečavaju posturalne promene  i deformiteti tela. ZDRAVE NAVIKE SE UČE

Ovaj priručnik je odlično pomoćno sredstvo u pravilnom rastu i razvoju svakog deteta. Saznajte više na sledećem linku..