Blog

Posted on August 31, 2021August 31, 2021

EDUKACIJA DECE I RODITELJA

Edukacija o pravilnom rastu i razvoju dece podrazumeva promenu navika u cilju sprečavanja nastanka deformiteta tela. Obzirom da sve veći broj dece ima neke od posturalnih promena, koje su vrlo često posledica obavljanja svakodnevnih aktivnosti, prevencija predstavlja jedno od boljih rešenja. EDUKACIJA OBUHVATA pravilno formiranje navika u obavljanju svakodnevnih aktivnosti ( od običnih dnevnih aktivnosti umivanja, obuvanja, oblačenja do sedenja u školi, nošenja školske torbe, podizanje predmeta…) značaj posturalnih vežbi sa kojim se formira jačina mišića koji su zaduženi za … Continue reading “EDUKACIJA DECE I RODITELJA”

Posted on August 22, 2021December 1, 2022

E-BOOK ZA DECU O PRAVILNOM IZVODJENJU DNEVNIH AKTIVNOSTI

E BOOK ZA DECU / 399 DIN – PORUČITE OVDE E-BOOK O PRAVILNOM IZVODJENJU DNEVNIH AKTIVNOSTI za decu u fazi rasta i razvoja je napisan sa ciljem da pomogne deci u usvajanju ispravnog izvodjenja svakodnevnih aktivnosti. Materijal je koristan i za roditelje, vaspitače, učitelje i nastavnike. Danas deca mnogo više vremena provode sedeći ili u nepravilnim položajima za odmor. Posledica ovih novih zahteva je sve veći broj dece kod kojih se konstatuju postruralni deformiteti u funkcionalnoj ili strukturalnoj fazi. OVAJ … Continue reading “E-BOOK ZA DECU O PRAVILNOM IZVODJENJU DNEVNIH AKTIVNOSTI”