DNEVNE AKTIVNOSTI

dnevne aktivnosti

U toku svakodnevnih aktivnosti, koje se ponavljaju ili traju neko vreme ( sedenje ), ima najviše mogućnosti da se primete nepravilno izvedene radnje. U velikoj većini slučajeva se radi o običnim radnjama, ali je njihovo ponavljanje često i sve one u većoj ili manjoj meri utiču na promene koje mogu budu uzročnici posturalnih deformiteta. Preventivno delovanje, u cilju otklanjanja svih onih položaja koji nisu pravilno izvedeni, mogu da spreče nastanak promena na mišićno, koštano-zglobnom sistemu.

Deca u toku dana kroz igru, odmor ili učenje često zauzimaju nepravilne položaje, koji su im lakši ili za koje ne postoji drugačije naučena motorna radnja. Potrebno je da se kroz igru i formiranje novih navika spreči ponavljanje tih aktivnosti.

Ovo je primer pravilnog položaja nameštaja u toku sedenja. Ergonomska stolica, visina stolice, visina stola, udaljenost kompijutera, ugao koji zahvata vidno polje, položaj lakta….

POLOŽAJI ZA ODMOR

Vreme koje svako dete provede u položajima za odmor. Nameštaj u toku odmora i odgovarajuće zauzimanje položaja, takodje, ima značajnu ulogu. Često se zbog nekih sadžaja, koji prate položaje za odmor ostaje duže, je su deca fokusirana na predmet interesovanja. Na slici je prikazana jedna takva situacija u kojoj je nepravilan položaj celog tela, ali sadržaj interesovanja okupira pažnju. Ovakvih i sličnih položaja ima dosta. Potrebno je promeniti položaje za odmor i prilagoditi položaj tela, ako se provodi dosta vremena u odredjenom položaju.

Ovo je jedan od položaja koji se često sreće kod dece i omladine. Pored nepravilnog položaja za ledja, koji narušava posturu, upotreba tehnike iz ovog položaja dodatno opterećuje celokupan organizam.

deo iz priručnika o pravilnom izvodjenju dnevnih aktivnosti

OBLAČENJE, OBUVANJE …. radnje koje se ponavljaju

Obične aktivnosti, koje se ponavljaju svakodnevno, su obuvanje, oblačenje, podizanje predmeta sa podloge, uzimanje hrane, pranje zuba, češljanje… takvim aktivnostima je potrebno posvetiti pažnju. Nepravilno ponovljeno više puta će u dužem vremenskom periodu da pravi oštećenja, koja će se odraziti na pravilan rast i razvoj. Kod svih ovih radnji je najvažnije da se ledja i vrat ne savijaju, isto tako je važno da se telo ne dovodi u nestabilan položaj. To su radnje kao na slici oblačenja ili obuvanja, gde je oslonac na jednoj nozi. To isto važi i za gornji deo tela. Najbolji položaji kod ovakvih aktivnosti su sedeći i to pravilno ustajanje i sedanje na stolicu. Više o pravilnim i nepravilnim položajima možete da pronadjete na linku i da poručite svoj primerak sa oko 200 strana https://www.fitelement.in.rs/prirucnik-za-decu-o-pravilnom-izvodjenju-dnevnih-aktivnosti/

Oblačenje, obuvanje, umivanje ili neke od radnji koje dovode telo u neravnotežu, a rade se više puta u toku dana. Jedna od njih je prikazana na slici, a veliki broj običnih dnevnih radnji i njihovo pravilno izvodjenje možete da pronadjete u priručniku

VEŽBANJE, TRENING, SPORT

Pre odabira bilo koje fizičke rekreativne aktivnosti za dete, važno je da se napomene da je prvo potrebno da se nauče radnje koje se na tim aktivnostima sprovode i ponavljaju. Dete koje nije naučilo kako se pravilno podiže predmet sa podloge (npr uzimanje lopte sa poda i položaj ledja u toku te aktivnosti) će obaviti veliki broj nepravilnih pokreta u toku neke fizičke aktivnosti. Svaki put će se podizanje sa poda obaviti sa krivljenjem ledja i pogrešnom upotrebom grupa mišića koje treba ili ne treba da izvedu pokret. Ove radnje kao i svake druge dnevne radnje u toku dana kod dece u fazi rasta i razvoja dovode do skraćivanja ili opuštanja mišića i samim tim do deformacije u posturi.

Pravilno izvodjenje pokreta i pravilno učenje za izvodjenje motornih radnji je osnova za bilo koje bavljenje drugim aktivnostima.

deo iz priručnika

Pored toga što je veoma važno pre početka sporta ili neke vrste fizičke aktivnosti da se savlada pravilno izvodjenje pokreta, potrebno je svakodnevno da se sprovode vežbe oblikovanja i vežbe za jačanje posturalne muskulature. Ovi programi vežbi obezbedjuju stabilnost trupa i tela. U fazi rasta i razvoja kod dece ovome treba pokloniti posebnu pažnju. U tom periodu, čak i ako se primete odstupanja u posturalnom stavu, najbolje ih je popraviti dok su promene samo funkcionalne. Više o vežbama možete da pronadjete na sledećem linku http://www.fitelement.in.rs/fizicka-aktivnost/