FIZIČKA AKTIVNOST

POSTURALNA DIJAGNOSTIKA

Posturalna dijagnostika i utvrdjivanje funkcionalnih ili strukturalnih deformiteta kod dece u fazi rasta i razvoja ima poseban značaj i trebalo bi redovno da se kontroliše postura i njena odstupanja. Funkcionalne promene koje su, uglavnom, prvi pokazatelji nekog odstupanja, mogu da predju u strukturalne deformitete koji imaju drugačiji tok. Kod funkcionalnih deformiteta se radi o mišićnom disbalansu i sprovodjenjem programa vežbi koji jačaju ili istežu odredjene grupe mišića se ova vrsta promene rešava. Kod strukturalnih deformiteta dolazi do promena koje nastaju na kostima, mišićima ili zglobovima i njihova korekcija je dugotrajnije i nije izvesna kao kod strukturalnaih promena.

Posturalna dijagnostika podrazumeva pregled u kom se utvrdjuju eventualna odstupanja koja mogu biti u predelu vrata i glave, ramena i grudnog koša, ledja i kukova, kolena i stopala. Pregledom i dijagnostikom ovih promena je moguće prilagoditi programe vežbi i dnevne aktivnosti za otklanjanje uzroka nastanka deformiteta. Ukoliko postoje neka odstupanja potrebno je da se upotrebi svaka moguća opcija za korekciju ( npr kod ravnih stopala se rade vežbe i nose se ulošci ).

VEŽBE JAČANJA POSTURALNIH MIŠIĆA

Uspravan stav i držanje tela su bitne odrednice čovekovog psihofizičkog zdravlja. Postura podrazumeva održavanje stava tela u toku obavljanja različitih aktivnosti. Mišići koji održavaju ravnotežu i stav tela se zovu posturalni ili antigravitacioni mišići.

Posturalne greške nastaju kao posledica oslabljeni posturalne muskulature, loše fleksibilnosti i mobilnosti zglobova. Ispravljanje lošeg držanja je dugotrajan proces koji zahteva edukaciju i redovno vežbanje posturalne gimnastike. Kod dece u fazi rasta i razvoja je posebno značajno da se sprovode različite vrste informisanja, jer u tom periodu je lakše naučiti zdravu naviku i drugo deformiteti tela brže nastaju. Preventivno delovanje sa odgovarajućim programima vežbi daje sjajne rezultate, čak i kada se programi sprovode 15 do 20 minuta 3 do 4 puta nedeljno. Autokorekcija u držanju tela i obavljanju dnevnih aktivnosti predstavlja glavni faktor kod ove vrste problema.

Programi vežbi za jačanje posturalnih mišića zauzimaju posebno mesto i trebalo bi svako dete u fazi rasta i razvoja da ih primenjuje.

POSTURALNE VEŽBE predstavljaju programe koji se baziraju na jačanju mišića koji su zaduženi za uspravan stav. Ove vežbe se razlikuju od ostalih programa. Angažuju se mišići koji inače ne učestvuju u brzim i jakim pokretima. Posturalna gimanstika je vrsta vežbi koja ne zahteva snagu ni brzinu. Pokreti su lagani, ima puno stezanja i obraća se pažnja na amplitudu pokreta. Koriste se neki od rekvizita bez težina kao dopuna i za bolje rezultate.

Jačina posturalnih mišića je važna i trebalo bi nekoliko minuta svakog dana da se odvoji za ovaj vid vežbanja. Postoji veliki broj vežbi, tako da je deci moguće sastaviti programe koji su prilagodjeni njihovom uzrastu.

Pored pravilnog sprovodjenja fizičke aktivnosti obavljanje dnevnih aktivnosti na pravilan način ima poseban značaj u prevenciji i otklanjanju promena na posturi. Više možete da saznate na sledećem linku http://www.fitelement.in.rs/dnevne-aktivnosti/ .

Korišćenje ergonomskog nameštaja koji ne opterećuje telo u toku sedenja, korišćenje kompijutera, spavanja ili odmora u velikoj meri može da spreči nepravilne položaje . Više možete da saznate na sledećem linku http://www.fitelement.in.rs/ergonomija-decijeg-namestaja/ .