EDUKACIJA DECE I RODITELJA

Edukacija o pravilnom rastu i razvoju dece podrazumeva promenu navika u cilju sprečavanja nastanka deformiteta tela. Obzirom da sve veći broj dece ima neke od posturalnih promena, koje su vrlo često posledica obavljanja svakodnevnih aktivnosti, prevencija predstavlja jedno od boljih […]

Read more →