EDUKACIJA

EDUKACIJE ZA RODITELJE, VASPITAČE, NASTAVNIKE...

TEHNIKE ZA SPREČAVANJE NASTANKA DEFORMITETA TELA KOD DECE

PRAVILAN RAST I RAZVOJ

Deformiteti tela su sve češća pojava kod dece u fazama rasta i razvoja. Deformiteti kičmenog stuba, kolena ili stopala su najčešće promene koje koje se sreću kod dece. Skoro svako dete u fazi rasta i razvoja ima neku od od ovih promena. U jednom broju slučajeva se radi o funkcionalnim promenama, kada se promene dešavaju  na oslabljenim mišićima, a u drugim o strukturalnim kada su promene postale uočljive i na ostalim strukturama. Veoma je važno da se navike u svakodnevnim aktinostima promene, jer može da se spreči nastanak trajnijih deformiteta.

PREVENTIVNE MERE su osnovna i početna tačka. Dnevne aktivnosti koje se ponavljaju više puta u toku dana utiču na mišiće tela. Nepravilna držanja tela, položaji u toku odmora ili igre, položaji u toku učenja, obuvanja, oblačenja mogu da prvo naprave funkcionalne promene, a kasnije i strukturalne. 

SADRŽAJ EDUKACIJE

EDUKACIJA IMA SLEDEĆE DELOVE:

  • MATERIJAL I SADRŽAJ NAMENJEN RODITELJIMA, VASPITAČIMA, NASTAVNICIMA – osnovne informacije o promenama koje je moguće uočiti kada su promene u početnoj fazi. U početim fazama se deformiteti najlakše i najbrže otklanjaju i zato je važno da se na vreme reaguje i spreče promene koje će imati strukturalne promene.
  • MATERIJAL NAMENJEN DECI – E BOOK O PRAVILNOM IZVODJENJU DNEVNIH AKTIVNOSTI – ovaj materijal je slikovit i namenjen je deci. Na oko 200 strana su obuhvaćene sve radnje koje se sreću u običnim dnevnim aktivnostima. 
  • ZNAČAJ JAČANJA POSTURALNE MUSKULATURE – pored rekreativnog sporta, jačanje mišića koji su zaduženi za stabilnost kičmenog stuba imaju poseban značaj. Programi ovih vežbi se rade u fazama rasta i razvoja da bi se izbegli deformiteti tela kod dece.
  • KONTROLA TELESNE TEŽINE – pravilan stav tela je posledica i pravilnog rasporeda masne i nemasne mase tela. Zdrava ishrana i održavanje zdravih telesnih proporcija ima za posledicu zdrava telesni stav.
ORGANIZACIJA EDUKACIJE

Edukacije se organizuju uživo ili online. Sve potrebne infomacije možete da dobijete slanjem poruke na mail : fitelement@yahoo.com