POSTANITE NAŠ SPONZOR

BENEFITI

BENEFITI KOJE ĆETE OSTVARITI U SARADNJI SA NAMA....

U dogovoru sa Vama ćemo pronaći rešenje koje najbolje odgovora Vašim potrebama, a u cilju maksimalne podrške da uspeh u ovom projektu ostvarimo zajedno. Ovo su neki od benefita koje ćete ostvariti i na koji način…

NAŠA CILJNA GRUPA SU..

Naša ciljna grupa su sve predškolske i školske ustanove, zatim edukativni centri, škole programiranja i škole jezika, čuvaonice i sva ostala mesta gde deca provode vreme radi edukacije ili vaspitanja.

Naša ciljna grupa su i roditelji i vaspitači koji rade sa decom. Takodje ćemo kroz materijala i njih edukovati i samim tim uključiti na ovaj način još veći broj korisnika programa.

CILJ NAM JE DA ŠTO VIŠE LJUDI SE UKLJUČI U OVAJ PROGRAM

CILJ PROGRAMA...

Ovo je prvi program u Srbiji koji sadrži preventivne mere u cilju postizanja boljeg zdravlja dece i otklanjanja deformiteta tela. Cilj je edukacija roditelja, dece i vaspitača i usvajanje novih zdravih navika. Činjenica je da oko 60% dece ima neki od deformiteta tela i ovaj program je najbolji način da se deci predstave zdrave navike koje će im koristiti čitavog života.

UZ NAŠE CILJEVE OSTVARIĆEMO I DA VAŠA KOMPANIJA I VAŠI PROIZVODI BUDU VIDLJIVI U NAŠIM PROGRAMIMA..

ŠTA ĆEMO TAČNO RADITI I NA KOJI NAČIN...

Program je edukatino – terapeutakog karaktera i iz tog razloga ima široku mogućnost primene i neophodan je svim osobama koje rade sa decom, deci i roditeljima kako bi na vreme mogli da isprate da li njihovo dete ima neku od promena koja može da utiče na pravilan rast i razvoj.

VAŠE PROIZVODE ĆEMO TAČNO ISTAĆI NA NAČIN KAKO SE DOGOVORIMO ..

SPONZORISANJEM OVOG PROGRAMA VI ĆETE BITI PREPOZNATI

Ponude za sponzorstvo su formirane u trajanju od tri i šest meseci. Materijali se prezentuju korisnicima svake nedelje u trajanju od šest meseci. Ukupno će biti isporučeno oko 150 lekcija. 

Možete da odaberete jednu od ponudjenih opcija, a ako postoji neki drugi predlog, možete da nas kontaktirate..

POŠALJITE UPIT