E-BOOK ZA DECU O PRAVILNOM IZVODJENJU DNEVNIH AKTIVNOSTI

E-BOOK O PRAVILNOM IZVODJENJU DNEVNIH AKTIVNOSTI za decu u fazi rasta i razvoja je napisan sa ciljem da pomogne deci u usvajanju ispravnog izvodjenja svakodnevnih aktivnosti. Materijal je koristan i za roditelje, vaspitače, učitelje i nastavnike. Danas deca mnogo više vremena provode sedeći ili u nepravilnim položajima za odmor. Posledica ovih novih zahteva je sve veći broj dece kod kojih se konstatuju postruralni deformiteti u funkcionalnoj ili strukturalnoj fazi.

OVAJ E-BOOK ĆE POMOĆI SVAKOM DETETU U FAZI RASTA I RAZVOJA DA :

 • ISPRAVAN TELESNI STAV
 • DOBRU MIŠIĆNU MUSKULATURU
 • SIMETRIČNE I UJEDNAČENE MIŠIĆNE GRUPE
 • PRAVILNO RAZVIJANJE
 • PRAVILAN RAST
 • SPREČAVANJE POSTURALNIH DEFORMITETA
 • ZDRAVE NAVIKE
 • ISPRAVAN IZBOR U OBAVLJANJU AKTIVNOSTI
 • ODNOS PREMA ZDRAVLJU GENERALNO

DEFORMITETI TELA KOD DECE PREDŠKOLSKOG I ŠKOLSKOG UZRASTA POSLEDICA SU :

 • NEPRAVILNOG IZVODJENJA DNEVNIH AKTIVNOSTI
 • NEDOVOLJNE MIŠIĆNE SNAGE – naglasak na posturalnoj muskulaturi
 • UPOTREBA NEADEKVATNOG NAMEŠTAJA

Posturalni deformiteti tela su česti i najčešći oblik su loša držanja ( kifotično, skoliotično ili lordotično ) koja kasnije mogu da predju u deformitete tela ( kifoza, skolioza, lordoza )

Postoje i drugi deformiteti kičmenog stuba, lopatica i grudnog koša. Kod svih deformiteta je važno da se otklone uzroci i zatim naprave programi korektivnih vežbi za korekciju držanja ili deformiteta. Kod većine se radi o mišićnom disbalansu, tako da su pravilna izvodjenja dnevnih aktivnosti i posturalne vežbe najbolji ( jedini ) način korigovanja.

Deformiteti kolena i stopala, u zavisnosti od faze rasta i razvoja, se tretiraju na različit način. Kod nekih se koriste pomagala ( npr ulošći za stopala ) kod nekih se rade vežbe, a kod trećih se preporučuje da se ne sprovodi nikakav program.

Dešava se da postoji udruženo nekoliko poremećaja u držanju ili u deformitetima, tada je potrebno individualno sprovesti posturalnu dijagnostiku i svaki deformitet korigovati ponaosob.

OTKLANJANJE UZROKA JE PRVA MERA KOJA TREBA DA SE SPROVODI

Deca, kao i odrasli, formiraju navike u izvodjenju radnji koje se ponavljaju svakodnevno. Jednom formirane pogrešne navike je teže ispraviti, nego uspostaviti nove ispravne od početka. Kod dece u fazi rasta i razvoja naročito je značajno da se izbegnu radnje koje će narušiti pravilno formiranje mišićno, koštano-zglobnog sistema.


U ovom priručniku je slikovito objašnjeno PRAVILNO I NEPRAVILNO izvodjenje radnji koje se najčešće obavljaju. Razumljivo i jednostavno može svako dete da vrlo brzo usvoji i promeni svoje navike.


PRVI DEO E-BOOKA je namenjen više roditeljima i pruža osnovne informacije o posturalnim deformitetima, kako prepoznati neke od njih i šta je osnovno da bi se izbegle negativne promene u fazama rasta. Materijal je jednostavno napisan i razumljiv sa slikama koje prikazuju promene koje mogu da se uoče. Ovaj deo ima 47 strana.

Pravilan hod i pravilan telesni stav su posledica pravilnih ponašanja u svakodnevnih aktivnostima. Pravilan stav prilikom hoda jasno pokazuje da li postoje neka odstupanja u telesnom držanju.


DRUGI DEO E-BOOKA je o pravilnom izvodjenju dnevnih aktivnosti. Obuhvaćene su sve aktivnosti koje se ponavljaju od oblačenja, umivanja, položaja tela u toku sedenja, pravilni načini hodanja, položaji za odmor, nošenje školskog ranca, položaj glave i vrata u toku obroka i mnogi drugi položaji koji se izvode po automatizmu, a koji mogu da dovedu do deformiteta tela. Ovaj deo ima 98 strana.

Na slici je prikazano pravilno sedenje na ergonomskoj stolici i pravilan položaj stola u kome telo ne trpi pritisak nepravilnih položaja.


TREĆI DEO E-BOOKA obuhvata vežbanje i pravilnu ishranu. Razlike koje u ovom delu treba uočiti su sportić kao rekreacija i vežbe za jačanje posturalne muskulature. Jačanje mišića, koji su značajni za pravilan rast i razvoj, se razlikuju od programa za rekreaciju. Svako dete treba da uvede programe vežbi za korektivno preventivno vežbanje, a kod dece kod kojih je došlo do nekih odstupanja se primenjuju programi prilagodjeni odredjenom deformitetu. Ovaj deo ima 34 strane.

Svaka vrsta rekreacije ima svoje prednosti. Posturalne vežbe u fazi rasta i razvoja treba da budu dopuna svakoj vrsti vežbanja.


ČETRVTI DEO E-BOOKA je kratko ponavljanje i nekoliko radnji koje je važno da deca usvoje i zapamte. Ovaj deo je mali podsetnik.

Pravilno je da se što više radnji u toku dana uradi ispravno.


Materijal je koristan za svako dete koje prolazi kroz fazu rasta i razvoja. Prilagodjen je i jednostavan za upotrebu. Sve što je u priručniku pokriveno je odgovarajućim slikama i bojama koje mogu da deci olakšaju pamćenje sadržaja. Format priručnika je PDF.


SVE INFORMACIJE U VEZI E-BOOKA, PORUČIVANJA, NAČINA PREZENTOVANJA I DOPUNE INFORMACIJA, MOŽETE DA DOBIJETE POPUNJAVANJEM KONTAKT FORME SA PITANJEM.

HVALA ŠTO STE IZDVOJILI VREME. NADAM SE USPEŠNOJ SARADNJI.

 


FIT ELEMENT/KINEZITERAPIJA, fizioterapeut